Zarządzanie wnioskami o urlop, zmianę czasu pracy i pracę zdalną

Zarządzanie urlopami w firmie może być proste, szybkie i wygodne. Scenariusz przeliczy liczbę dni roboczych, jaka występuje we wnioskowanym okresie, prześle prośbę o akceptację do decyzyjnej osoby, a w przypadku zgody automatycznie zaznaczy okres nieobecności pracownika w kalendarzu firmowym.


Technologie wykorzystane w systemie:

  • Formularz Google Arkusz
  • Google Kalendarz
  • Poczta Gmail
  • Baza w AirTable
  • Dwa scenariusze w systemie Make.com (poprzednio Integromat)

Jak to działa?

1. Pracownik uzupełnia i przesyła formularz Google.

Zrzut ekranu formularza Google

2. Dane z formularza zostają dodane automatycznie do arkusza Google.

Zrzut z ekranu wypełnionego arkusza Google

3. Scenariusz w Make.com (Integromat) przesyła dane z arkusza Google do dedykowanej bazy w Airtable.

Zrzut ekranu z bazy danych Airtable

4. Odpowiednia funkcja w AirTable przeliczy liczbę dni roboczych we wnioskowanym okresie. Akceptacja lub odrzucenie wniosku odbywa się poprzez wybranie odpowiedniej opcji (TAK/NIE).

Zrzut ekranu bazy Airtable z zaakceptowanym wnioskiem

Baza danych w AirTable umożliwia również podgląd rekordów na podstawie wybranych filtrów.

Zrzut ekranu z bazy Airtable z dostępnymi filtrami

5. Kliknięcie w link z kolumny "Powiadom pracownika" aktywuje drugi scenariusz, który wysyła wiadomość e-mail do pracownika oraz aktualizuje wydarzenie w kalendarzu jako POTWIERDZONE lub w przypadku braku akceptacji usuwa wydarzenie.

Zrzut z ekranu utworzonego wydarzenia w kalendarzu Google

Wiadomość, jaką pracownik otrzymuje na skrzynkę e-mail:

Zrzut z ekranu wiadomości e-mail, otrzymanej przez pracownika po akceptacji wniosku

Chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas! Z chęcią odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Imię i nazwisko *
E-mail *
Telefon
Zapytanie *