G Suite

Dysk Google (ang. Google Drive) służy do przechowywania, synchronizacji między urządzeniami oraz udostępniania plików. Narzędzie dostępne jest również w trybie offline i jest wspierane przez dwa najpopularniejsze komputerowe systemy operacyjne, Windows oraz MacOS, a w przypadku tabletów czy smartfonów systemy Android i iOS.

Możliwości Dysku Google

Google Drive obejmuje szereg innych aplikacji biurowych, umożliwiających wspólne edytowanie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji, rysunków oraz formularzy, których zapis na dysku odbywa się w sposób automatyczny. 

Pakiet biurowy Google Drive obejmuje aplikacje takie jak:

 • Dokumenty Google (Google Docs)
 • Arkusze Google (Google Sheets)
 • Formularze Google (Google Forms)
 • Kalendarz Google (Google Calendar)
 • Kontakty Google (Google Contacts)

Zastosowanie narzędzia Google Drive w Make.com (wcześniej Integromat)

Logo Google Drive

Dysk Google ma szereg różnorodnych modułów, które można podzielić na trzy główne grupy:

 • wyzwalacze (Triggers),
 • akcje (Actions),
 • wyszukiwania (Searches).

Podział ten występuje we wszystkich aplikacjach zawartych w dysku Google. 


Wyzwalacze są jedną z metod uaktywniania scenariusza w programie Make.com. Dzieje się to za pośrednictwem wystąpienia jakiegoś konkretnego zdarzenia. W rodzinie tych modułów wyzwalaczy wyróżniamy między innymi:

 • Watch Folders, wyzwala scenariusz w momencie utworzenia lub modyfikacji foldera, 
 • Watch All Files, wyzwala scenariusz, gdy plik jest tworzony lub modyfikowany.


Akcje wykorzystywane są do wykonania konkretnej czynności. Spośród nich możemy wyróżnić takie moduły jak:

 • Create a Folder, tworzy nowy folder,
 • Download a File, powoduje pobranie pliku,
 • Update a File, skutkuje aktualizacją metadanych (dane o danych) i/lub zawartości pliku, 
 • Make an API Call, wykonuje dowolne autoryzowane wywołanie interfejsu API,
 • Delete a File/Folder, trwale usuwa plik lub folder należący do użytkownika bez przenoszenia go do kosza.


Wyszukiwania oferują przykładowo następujące akcje:

 • Get a Folder ID for a Path, pobiera identyfikator folderu dla ścieżki folderu,
 • Search for Files/Folders, wyszukuje pliki lub foldery na podstawie kryteriów wyszukiwania.

Przykładowe możliwości pozostałych aplikacji dysku Google w połączeniu z Make.com

Logo Google Sheets

Wyzwalacze:

 • Watch Rows, obserwuje pojawiające się nowe wiersze, 
 • Watch Changes, wyzwala scenariusz, gdy komórka zostanie zaktualizowana.


Akcje:

 • Add a Row, dołącza nowy wiersz na dole tabeli,

 • Get a Cell, pobiera określoną komórkę,
 • Delete a Row, usuwa określony wiersz, 
 • Perform a Function - Responder, zwraca przetworzone dane w wyniku działania funkcji scenariusza.


Wyszukiwania:

 • Search a Rows, zwraca wyniki pasujące do podanych kryteriów,
 • Get a Range Values, pobiera zawartość zakresu.
Logo Google Docs

Wyzwalacze:

 • Watch Documents, wyzwala scenariusz, gdy nowy dokument jest tworzony lub modyfikowany w określonym folderze.


Akcje:

 • Create a Document, tworzy nowy dokument Google, dodając zawartość w HTML,

 • Delete a Document, usuwa dokument,
 • Download a Document, pobiera dokument w wymaganym formacie, 
 • Make an API Call, wykonuje dowolne autoryzowane wywołane interfejsu API.


Wyszukiwania:

 • List Documents, pobiera listę dokumentów.
Logo Google Forms

Wyzwalacze:

 • Watch Responses, oczekuje na pojawienie się nowych odpowiedzi.


Akcje:

 • Add a Response, dołącza nową odpowiedź u dołu tabeli,

 • Update a Response, aktualizuje odpowiedź,

 • Delete a Response, usuwa określoną odpowiedź.

Wyszukiwania:

 • Search Responses, zwraca odpowiedzi spełniające podane kryteria,
 • Search Responses (Advanced), podaje wyniki spełniające podane kryteria, nie zwraca numeru wiersza.
Logo Google Calendar

Wyzwalacze:

 • Watch Events, wyzwala scenariusz w momencie, gdy wydarzenie jest tworzone, aktualizowane, usuwane, rozpoczynane lub kończone w wybranym kalendarzu.


Akcje:

 • Clear a Calendar, operacja usuwa wszystkie wydarzenia skojarzone z kalendarzem podstawowym konta,

 • Delete a Calendar, usuwa kalendarz,

 • Delete a Event, usuwa wydarzenie,
 • Get an Event, zwraca metadane wydarzenia w określonym kalendarzu,

 • Update an Event, aktualizuje istniejące wydarzenie.

Wyszukiwania:

 • List Access Control Rules, zwraca reguły z listy kontroli dostępu do kalendarza,

 • Search Events, wyszukuje wydarzenia w określonym kalendarzu,

 • List Calendars, zwraca kalendarze na liście kalendarzy użytkownika.

Logo Google Contacts

Wyzwalacze:

 • Watch Contact Groups, wyzwala scenariusz podczas tworzenia lub aktualizowania grupy kontaktów,
 • Watch Contacts, wyzwala scenariusz podczas tworzenia lub aktualizowania kontaktu.


Akcje:

 • Create a Contact Group, tworzy nową grupę kontaktów,

 • Create a Contact, tworzy nowy kontakt,

 • Delete a Contact, usuwa kontakt,
 • Get a Contact, pobiera informacje o określonym kontakcie,

 • Update a Contact, aktualizuje istniejący kontakt.

Wyszukiwania:

 • List Contact Groups, pobiera listę grup kontaktów,

 • List My Contacts, pobiera "moją" listę kontaktów,

 • Search Contacts, wyszukuje kontakty.

Chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas! Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Imię i nazwisko *
E-mail *
Telefon
Zapytanie *